Dags att agera

I Jämtlands län kommer det inom 5- 8 år att ske en väldigt snabb utbyggnad av vindkraften. Idag finns drygt 100 kraftverk i drift och det kommer att byggas ytterligare ca 700 verk för ca 28 miljarder kronor, vilket blir ca 3,5 miljarder per år. Oavsett hur man ser på det så är det mycket pengar.

Det skriver Lennart Mörtsell som är regionchef för Handelskammaren Mittsverige i en rapport som utförts på uppdrag av Vindkraftcentrum.se. Rapporten heter Näringslivets syn på vindkraftsexploateringen i Jämtlands län och har nyligen presenterats för de företag som ingått i undersökningen. Frågan är i vilken grad det regionala näringslivet kan ta del av de stora investeringar som nu görs.

– Viljan finns, kunnandet och kompetensen finns, marknaden är tillräckligt stor och det kommer att pågå i många år.

Allt är på plats. Det är dags att agera! är Lennart Mörtsells slutsats.

 
   Läs Rapporten

Vindkraftcentrum på Youtube