Det är klart att man kan röra sig i skogen

Fastighetsägare i Jämtland har anmält SCA för brott mot FSC:s regler för certifierat skogsbruk. De menar att vindkraftverken, bland annat genom riskerna för iskast, gör det omöjligt att nyttja vindparksområdena för renskötsel och begränsar jakt och friluftsliv under en större del av året.

-Det är klart att man kan jaga i området, att man kan plocka bär och röra sig i skogen, invänder Göran Ronsten.

 

Han är väl insatt i ämnet, som programkoordinator för Winterwind-konferenserna från 2008 till den senaste i år, 2015. Göran Ronsten menar att risken finns att träffas av is när man rör sig kring högre byggnader, som vindkraftverk, telekom-master eller för den delen hus inne i en stad. Men han tillägger att ” sannolikheten för att träffas av is från ett rotorblad är mindre än vad den är att köra i diket med bilen på väg till vindkraftverket”.

 

Att det finns avisningssystem på verken är i allas intresse. Is på rotorbladen ger förutom risk för iskast, en minskad elproduktion och ett ökat slitage.  Om verket är försett med avisningssystem, vilket flertalet tillverkare i dag erbjuder, så minskas risken för iskast betydligt.

-Det gäller dock inte avisningssystem som inte kan avisa bladspetsen. Foliebaserade avisningssystem kan, på grund av åskrisken, inte användas ända ut till spetsen. Här har varmluftssystem ett övertag, säger Göran Ronsten.

 

Riskavståndet när det gäller iskast från vindkraftverk beräknas med en formel. Är vindkraftverkets navhöjd 100 meter och rotordiametern 100 meter, ger det ett riskavstånd på 300 meter. Formeln är 1,5 x (navhöjden + rotordiametern). Om allmänheten rör sig i närheten av vindkraftverk där det finns klara nedisningsrisker brukar myndigheterna kräva att allmänhetens varnas till exempel med varningsskyltar.

 

Med jämna mellanrum dyker det upp skrivelser och insändare som ifrågasätter om vindkraftverk uppfyller maskindirektivets krav på säkra maskiner. Frågan besvarades i ett regeringsbeslut för fyra år sedan. Att det fortfarande kommer skrivelser till kommuner och vindkraftägare ”är mer som en del i ett korståg mot vindkraft, det är det intryck jag får”, säger Göran Ronsten. 

 

Länk till Vindlov med information om säkerhet och riskavstånd

Länk till regeringsbeslut ”Framställningar i fråga om Sveriges implementering av maskindirektivet och vindkraften”

Vindkraftcentrum på Youtube