Det finns plats för 11 miljoner verk i Europa

Det finns tillräckligt med yta i Europa för att bygga elva miljoner vindkraftverk på. Det antalet beräknas kunna försörja hela världens elbehov. Det visar en studie som gjorts av en grupp internationella forskare.

De länder som ska ha mest potential att ”svälja” ett stort antal vindkraftverk är länder med stora landareal där det är glesbefolkat vilket är Ryssland, Norge och Turkiet.

För att komma fram till sina slutsatser har forskarna studerat ett antal vinddata, översikter och restriktioner för att få fram var någonstans det finns störst kapacitet för att sätta upp vindkraftverk.  När det gäller Sverige kan man se på forskarnas vindatlas att vår kustremsa har mest potential. Ingenting är registrerat som lämpligt i Norrlands inland där det idag byggs mest vindkraft i Sverige.

Idag finns det cirka 100 000 resta vindkraftverk i Europa. Om man skulle realisera vad forskarna kommit fram till innebär det en ökning med hundra gånger fler än idag.

Bakom studien står Århus Universitet och forskare från sex länder. Peter Enevoldsen från Århus Universitet säger att syftet med studien är att visa att det finns tillräckligt med plats för fler vindkraftverk och inte att visa att Europa kan tillgodose hela världens elbehov.

Vindkraften är idag den näst största energikällan i Europa efter gas. Det internationella energiorganet IEA räknar på att vindkraft kommer vara den största energikällan 2027.

Studien redovisas i tidskriften Energy Policy och kan läsas i sin helhet på Science Direct.

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube