Detta betyder vindkraftbranschen för Högt, Hett och Säkert

 

I dagsläget och sedan 3 år tillbaka kan man säga att den betyder allt för vårt företag. Vi levererar kurser för arbete på hög höjd, räddning från hög höjd, HLR och brand. Vi har servat pågående vindkraftsbyggen i närområdet med mat, boende och städning. Aktörerna inom området har även använt oss för att få en bild av vilka andra entreprenörer som finns i området som kan vara dem till nytta. 

Framtiden ser ljus ut för oss, verksamheten är inte beroende av pågående byggnationer utan kommer att ge en framtida och hållbar sysselsättning.

Nu i dagarna påbörjade vi en ombyggnad av vår Kursgård för att möta upp gentemot nya kunder, alla med anknytning till vindkraften. Vi är den i Sverige nordligast liggande anläggningen för de kurser vi erbjuder, vilket är mycket kostnadseffektivt för våra kunder i norra delarna av landet som tidigare varit hänvisade till Malmö eller Danmark.

Inom ett par år framåt anser vi att det kommer att finnas utrymme för nyanställningar.  Vår verksamhet ger även arbetstillfällen till snickare, rörmokare, snöröjare, markanläggning, revisor, lokalproducenter av mat mm. 

Presentation av företaget.

Vi byter i dagarna namn från ”Gästabud Stilkök” till HH&S, Högt Hett & Säkert i Gåxsjö, Kurs och Konferens. Vårt gamla namn kändes något förlegat.

Företaget ägs av mig, Kerstin Johansson och Annie Svensson.

Vi har varit företagare i många år men nu känns det som om vi hittat hem sedan tre år tillbaka. I samarbete med YH-vind i Strömsund startade vi då ett utbildningscentrum för ”säkert arbete på hög höjd”, detta samarbete fortskrider och är en förutsättning för att vi skall vara på rätt plats vid rätt tillfälle och hålla oss informerade om utvecklingen inom området. Det senaste halvåret har vi även knutit en ny aktör till oss, Procurator, vilket gör att kursverksamheten utökats till att även gälla HLR och brand.

Under dessa tre år har vi inte enbart haft YH-vind som våra kunder utan kurser har även köpts in av tex. Vattenfall, ABB, O2, Jämtkraft, Vindkraftsutbildningen i Storuman och  ett antal mindre byggföretag mm. till den listan lägger vi nu även Vestas som använder oss för sin säkerhetsutbildning i norra Sverige. En av våra styrkor är att vi kan leverera en ”kompakt” kurs där deltagarna inte behöver förflytta sig mer än tre minuter för att genomföra hela utbildningen, då även räddning från höjd höjd, 22m. Detta innebär en stor tidsvinst och ett minimalt risktagande, kunden behöver inte hyra vindkraftverk för utbildningen.

Som nämnts ovan pågår en renovering av kurs/boende nu, på önskelistan står en nasell och byggande av ett trångt utrymme, flera stegar. Företaget är under ständig utveckling för att tillgodose kundens önskningar.

Som företagare brinner vi för detta.  Att i vårt område få utveckla ett unikt företag som tillför bygden både hopp och arbetstillfällen, visa vår vackra bygd och alla möjligheter till fin rekreation som finns, är inte bara ett arbete utan ett rent nöje.

Vid pennan Kerstin Johansson

Högt Hett & Säkert
Gåxsjö 350
830 70 Hammerdal


Kontakt: Kerstin 070-219 49 48

 

Vindkraftcentrum på Youtube