Dubbelt så långa vingar ger fyra gånger högre produktion.

Teknikutvecklingen av vindkraftverk har gått fort framåt de senaste åren i takt med att även utbyggnaden av vindkraft tagit fart.

Ett genomsnittligt vindkraftverk som byggdes i Sverige år 2014 var totalt 150 meter högt och hade en installerad effekt på 2 921 kW (2015). Sedan de första vindkraftverken byggdes i slutet av 1970-talet har tekniken utvecklats mycket. Idag är vingarna 16 gånger större och vindkraftparkerna producerar 100 gånger mer elektricitet.

 

En studie gjord av Power Väst visar att om en befintlig park som färdigställdes 2011 byggts nu med den senaste tekniken skulle kostnaden för hela parken vara cirka 10% lägre samtidigt som produktionen skulle vara cirka 40% högre. Kostnaden per kWh har fallit med cirka 36% på 5 år.

 

Tillverkarna kan producera allt större vindkraftverk. Med större rotorblad kan en modern vindturbin producera mer ren energi, minska CO2-utsläppen ännu mer. Större vindkraftverk hjälper också till att sänka kostnaderna för förnybar energi.

 

Varför är större vindkraftverk så effektiva? Om rotorbladen på ett vindkraftverk görs dubbelt så långa, fångar turbinen upp fyra gånger så mycket vind (inte två gånger). Detta beror på att ytan av den cirkel som rotorbladen gör består av kvadraten av längden av dessa.

Vindkraftcentrum på Youtube