EAG Rental lokal leverantör av hyresartiklar

Det blir EAG Rental som levererar hyresartiklar för bland annat faciliteter vid bygget av Hocksjöns vindkraftpark.

Uthyrningsföretaget EAG Rental med depåer i bland annat Sollefteå och Östersund har tecknat avtal med huvudentreprenören Stenger & Ibsen Construction om att leverera hyrutrustning i form av till exempel manskapsvagnar och elverk till bygget av Jämtkraft och Persson Invests vindkraftpark i Hocksjön.

– Vi har varit med som underleverantör vid bygget av Björkvattnets vindkraftpark och är naturligtvis glada över att få fortsatt förtroende att vara leverantör av hyrutrustning för bland annat faciliteter vid bygget av Hocksjöns vindkraftpark, säger Anders Lundin, depåchef vid EAG Rental i Sollefteå och Kramfors.

Förutom manskapsvagnar, elverk med mera kan det även bli aktuellt att EAG Rental levererar kompletterande entreprenadmaskiner om behov uppstår.

– Vi har goda erfarenheter av att samarbeta med EAG Rental och då känns det bra att kunna fortsätta med det i Hocksjöprojektet. Dessutom eftersträvar vi att kunna sluta avtal med lokala och regionala underleverantörer och då är EAG Rental med flera depåer i närområdet en naturlig samarbetspartner för oss, säger Morgan Johansson, projektledare från Stenger & Ibsen Construction.

Vindkraftcentrum på Youtube