Egen elproduktion

Att i ett hållbarhetsperspektiv bli sin egen elproducent samt för att sänka och säkra sina energibehov är en fråga som är kanske är mer aktuell än någonsin.

Här spelar energirådgivarna i kommunerna en central roll och deras projekt som ni hittar via länken:
Bli din egen elproducent.

 

Zolcell 1:1

Den ekonomiska föreningen Zolcell 1:1 bildades i maj 2014 och vänder sig till dig som vill bidra till ökad produktion av förnybar el. Syftet med föreningen är att bygga gemensamt ägda solcellsanläggningar.
Mer information om föreningen samt tillvägagångssätt för medlemskap finns tillhands på föreningens hemsida www.zolcell.se.

 

Vindportalen

Vindkooperativ.se är adressen till portalen för andelsägd vindkraft. Här finns information om andelsföreningar och andelsägd vindkraft, både för dig som redan är andelsägare och för dig som vill investera i förnyelsebar vindkraft. Vindportalen är framtagen av Svensk Vindkraftförening med stöd av Energimyndigheten.

 

 

Småskalig vindkraft – Informationsfilmer

Svensk Vindkraftförening har producerat informationsfilmer om småskalig vindkraft. Där kan du som funderar på att sätta upp ditt eget vindkraftverk få information om hur det fungerar med vindkraft i liten skala.
Broschyrer och mer information finns på deras hemsida.

Gårdsverk

Miniverk

Självförsörjning

Byggnadsmonterade verk

 

 ”Johans lilla egen el bok”

 Vill du veta mer? Kolla www.egenel.se för information.

 

 

Köpa andelar i vindkraft

OX2
JP Vind
Jämtvind

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube