Eitech moderniserar Svenska kraftnäts stamnätstation Rätan för kommande vindkraftsutbyggnad

Enligt ett pressmeddelande har Eitech fått ett uppdrag från Svenska kraftnät med anledning av kommande vindkraftsutbyggnad. Det nya uppdraget avser en komplett om- och tillbyggnad av stamnätstation Rätan belägen 10 mil söder om Östersund. Ett uppdrag med ett ordervärde om cirka 165 miljoner svenska kronor.

– Vi på Eitech ser nu fram emot att modernisera Rätan och därigenom bidra till att framtidssäkra elnätet samt möjliggöra anslutning av vindkraft från de planerade vindkraftparkerna i regionen, säger Jan Hintze, VD Eitech Engineering AB.

Eitechs uppdrag är en totalentreprenad och omfattar allt från konstruktion, leverans av utrustning, mark- och byggarbeten till installation, provning och idrifttagning.

– För den nya stamnätsanläggningen förnyar vi ett befintligt 400 kV ställverk och bygger ett nytt 220 kV ställverk. Utmaningen i projektet är bland annat att installera den nya utrustningen parallellt som delar av den gamla stationen samt ledningen löpandes igenom stationsområdet periodvis är i drift, förklarar Jan Hintze.

Vindkraftcentrum på Youtube