Ekologiskt hållbar vindkraft i Östersjön

Forskningsprogrammet Vindval  publicerar slutrapporten för projektet Marin MedVind – Underlag för storskalig hållbar vindkraft till havs.

I Östersjön finns stora ytor som är lämpliga för vindparker med bottenfasta fundament. Det visar en ny Vindvalrapport. Projektets forskare har undersökt möjligheterna för storskalig och hållbar utbyggnad av vindkraft i svenska vatten i Östersjön. 

Forskarna har tagit fram kartor för sjöfågel, fisk, tumlare och säl som visar föreslagna restriktioner. Dessa kartor har kombinerats med områdesskydd, samt vindkraftbranschens önskemål om vindkraftsetablering. Slutligen har tillgängliga ytor, med och utan restriktioner, räknats fram.

Till rapporten med mer: https://www.anpdm.com/newsletterweb/474B5A43764245514776424459/414B5B437040425E47774947594271

Forskningsprogrammet Vindval startade 2005. Syftet är att ta fram och förmedla forskning om vindkraftens påverkan på människor, djur och natur.

Vindkraftcentrum på Youtube