Elcertifikatsystemet har redan uppnått målet 28,4 TWh

Överenskommelsen mellan Sverige och Norge var att till 2020 nå målet 28,4 TWh förnybar elproduktion. Det har nu gjorts 18 månader tidigare vilket också gjorda prognoser pekat på.

Utöver det gemensamma stödsystemets mål med Norge som togs 2012 har Sverige ett mål att öka den förnybara elproduktionen med ytterligare 18 TWh 2030. Enligt en kartläggning av den pågående vindkraftsbyggnationen som myndigheten gjorde i våras talar mycket för att även det målet kommer att nås i förtid.

Elcertifikatsystemet har sedan 2003 gjort det möjligt att utbyggnaden av förnybar elproduktion kunnat komma till stånd. Zinaida Kadic på Energimyndigheten konstaterar att utbyggnaden av förnybar elproduktion varit i linje med fastställda kvoter för elcertifikatsystemet.

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube