Elintensiv industri kan bli ny basnäring i Jämtland

Östersund och Krokom ska bli målet för stora internationella investerare inom elintensiva industrier. Det är ett av syftena för The Power Regions nya projekt ”Hållbar elintensiv industri”.

The Power Region är ett initiativ som gemensamt drivs av Östersunds kommun, Krokoms kommun och Jämtkraft AB.

– Satsningen ger oss möjlighet att vara med och konkurrera om världens största etableringar. Vi är väl förberedda och har chans att etablera en ny innovativ basnäring i regionen, säger Anders Wennerberg, kommundirektör i Östersunds kommun.

Det 3-åriga projektet fick under torsdagen klart med sin finansiering. Strukturfondspartnerskapet prioriterade ansökan på 11,4 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), vilket betyder att den totala finansieringen på 22,8 miljoner kronor är i hamn. Sedan tidigare har Region Jämtland/Härjedalen tillstyrkt 6,6 miljoner kronor.

Projektet syftar till att skapa affärsmöjligheter för både befintliga och nya företag.

Etableringar förväntas öka
Behovet för etablering av elintensiva industrier väntas öka. Utöver fortsatt expansion inom datacenterbranschen ökar efterfrågan från andra branscher där uppbyggnaden av nya tillverkningsprocesser ställer höga krav på tillgänglig el och mark. Som exempel nämns nya fabriker för tillverkning av biobränslen, batterier, vätgas och kolfiber.

– Vi har redan mycket av infrastrukturen på plats. Hissmofors är till exempel en utmärkt plats för att utveckla regionens skogsindustri. Här finns elförsörjning, järnväg och väg, menar Björn Hammarberg, kommunalråd i Krokoms kommun.
Norden, i synnerhet Sverige, har visat sig mycket attraktivt för internationella investerare inom elintensiva industrier. De senaste åren har exempelvis Google, Amazon och Microsoft beslutat att bygga flera stora serverhallar i Mellansverige. Northvolt har beslutat bygga batterifabriker i Skellefteå och Västerås.

– Ett mycket starkt argument för etableringar av elintensiva verksamheter är den goda tillgången på förnybar energi. Vi har vattenkraften i grunden och vindkraften byggs ut. Just nu byggs 115 turbiner i länet med en investeringskostnad på dryga fyra miljarder kronor, säger Torbjörn Laxvik, projektledare vid Vindkraftcentrum.se.

Har vad som krävs
Det talas om effektbrist i stora delar av Europa. I The Power Region är utmaningen den motsatta med ett stort överskott av lokalt producerad förnybar elkraft.

– I ett internationellt perspektiv har Östersund och Krokom tillsammans med Jämtkraft ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande till elintensiv industri. Vi har låga elpriser, god tillgång till förnybar energi och dessutom ett av världens mest stabila elnät. Med detta erbjudande hoppas jag att Jämtkraft kan vara med och bidra till regionens utveckling, säger Erik Brandsma, vd Jämtkraft.

Enbart på datacentermarknaden förväntas årliga investeringar i storleksordningen 2,4 miljarder euro i de nordiska länderna till och med 2025.
I projektet ska regionala små och medelstora företag tillsammans med The Power Region utvecklas genom projektets aktiviteter. Regionens erbjudande ska marknadsföras för internationella investerare.

– Vi har nu en stark regional finansiering för att ta oss i in i nästa fas av utvecklingen. En ny projektorganisation ska formas och till att börja med söker vi en projektledare för omedelbar anställning, säger Magnus Lindgren, etableringsansvarig i Östersunds kommun.

Vindkraftcentrum på Youtube