Enercon miljardinvesterar i Timrå kommun

Enercons köp av vindkraftsprojektet i Stor-Skälsjön på gränsen mellan Timrå och Sundsvall beräknas ge 250 nya arbetstillfällen under byggtiden. Och servicekontoret som planeras i området kan innebära 15 heltidstjänster.

Tyska Enercon har gjorts sig känd som en av världens största tillverkare av vindkraftverk och har bara i Sverige uppfört 700 verk. Nu har turen kommit till vindkraftsprojekt Stor-Skälsjön.
Den tidigare ägaren, Timrå Vind AB har banat väg och arbetat sedan 2011 med att få alla tillstånd på plats.

Vindkraftparken beräknas tas i drift 2021-2022 och kommer bestå av 62 verk om vardera 4,2 megawatt, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel i 175 000 hem.

Politikerna välkomnar investeringen som leder till fler arbetstillfällen i de båda kommunerna och ser positivt på att kommunerna är en del av utvecklingen av förnyelsebar energi.

Enercons Sverigechef Pamela Lundin lyfter fram att området har goda vindförhållanden och att infrastrukturen är på plats för att kunna börja bygga parken redan nästa år. Hon ser gärna att upphandlingarna leder till att små lokala företag blir ”under- och underunderentreprenörer”.

Enercon som bland annat är involverade i vindkraftprojektet i Markbygdens räknar med att satsa mer i Sverige, inte minst märks det på att bolaget förstärker sitt servicebolag (Enercon Energy Converter AB) med 100 nyanställningar och på huvudbolaget blir det 40 nya tillsättningar. Det finns servicekontor på 16 orter. I Landskrona finns dotterbolaget Enercon Windtower Production där tillverkningen av torn pågår för fullt. Enligt bolaget har de nått full tillverkningskapacitet. 
 
Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube