Energibranschen fortsätter att växa i Sollefteå kommun

I Sollefteå kommun finns över 500 arbetstillfällen relaterat till kraft- och energibranschen och
antalet lediga och nya tjänster fortsätter att öka. Därför har Energidalen i Sollefteå lanserat
den nya webbsajten Kraftjobb.se som ett komplement till övriga ”rekryteringssajter” för att
samla lediga tjänster där arbetssökande kan hitta lediga ”kraft- och energijobb” i Sollefteå.

– Allt fler företag tillämpar ”flexibel tjänstgöringsort”, så även kraft- och energibranschen.
Därför ökar möjligheterna att få kvalificerade jobb inom energisektorn och kunna bo och
arbeta i Sollefteå kommun, konstaterar Erik Löfgren, affärsutvecklare på Energidalen i
Sollefteå AB.

För att synliggöra dessa och andra tjänster inom kraft- och energisektorn har Energidalen under
vintern byggt upp den nya webbsajten Kraftjobb.se.<<

– Här samlar vi lediga tjänster hos företag verksamma inom kraft- och energibranschen runt
om i Sollefteå kommun. Tillströmningen av nya lediga tjänster är god och visar potentialen
för att kraft- och energisektorn kan fortsätta att växa och skapa såväl tillväxt som nya
varaktiga arbetstillfällen i Sollefteå kommun, säger Erik Löfgren.

Förutom att sammanställa och synliggöra de lediga tjänsterna via sajten Kraftjobb.se sprider
Energidalen information om lediga ”kraftjobb” i kommunen via bolagets övriga
kommunikationskanaler, bland annat i sociala medier som exempelvis Linkedin, Facebook och
Instagram.

– Det här är en del i Energidalens uppdrag till att stötta företagen i arbetet att säkerställa
kompetensförsörjningen och underlätta för jobbsökande att hitta lediga jobb i Sollefteå
kommun. I förlängningen innebär det här möjlighet till ökad tillväxt, inflyttning och fler
arbetstillfällen i Sollefteå kommun inom området förnybar energi, säger Erik Löfgren.

För närvarande finns ett 20-tal lediga tillsvidaretjänster utlysta via webbsajten hos tio-talet olika
kraft- och energiföretag verksamma i Sollefteå kommun.

Exempel på aktuella lediga ”kraft- och energitjänster” med Sollefteå kommun som placeringsort:
• Projektledare Vattenfall vattenkraft
• Drifttekniker Statkraft
• Kraftsystemanalytiker Svenska Kraftnät
• Drifttekniker Adven fjärrvärme
• Industridoktorand Energidalen i Sollefteå AB och Sollefteåforsens AB
• Vindkrafttekniker General Electric
• Fälttekniker ONE Nordic
• Kundtjänstmedarbetare E.ON

Webbsajten Kraftjobb.se är byggd på samma plattform som Energidalens webbplats och har tagits
fram i samarbete med kommunikationsbyrån ADC Media i Sollefteå.

– Förutom sammanställning av aktuella lediga tjänster inom kraft- och energisektorn finns
företagspresentationer, tips på lämpliga utbildningsvägar samt reportage och intervjuer på
Kraftjobb.se, berättar Erik Löfgren.

Om Energidalen i Sollefteå AB:
Energidalen i Sollefteå AB är ett utvecklingsbolag som ägs av Sollefteå kommun.
Bolaget skall bedriva teknik- och tjänsteutveckling inom området förnybar energi.
Syftet med verksamheten är att främja näringslivsutveckling och sysselsättning.

Bilden: Erik Löfgren, affärsutvecklare Energidalen i Sollefteå AB.

Vindkraftcentrum på Youtube