Energiministern: Vindkraften skapar tillväxt i Jämtlands län

 

Ibrahim Baylan, energiminister, besökte tillsammans med medarbetare Jämtlands län idag måndag 18 maj. På förmiddagen informerade Vindkraftscentrums Torbjörn Laxvik om deras framgångsrika metod för att öka innehållet av lokala företag och jobb i vindkraftsutbyggnaden, och flera företagare fanns med och berättade om hur deras företag därmed har kunnat utvecklas. Framtidsplaner för att länet skulle kunna vara en arena för testning och forskning om hur vindkraftstekniken kan fungera i kallt klimat diskuterades.

Under eftermiddagen besöktes några av Jämtkrafts anläggningar – det nya vattenkraftverket i Hissmofors, och kraftverket i Långforsen. Dagen avslutades hos Andritz Hydro AB i Vaplan, som tillverkar turbiner.

          Det är tydligt att utbyggnaden av vindkraften skapar fler jobbtillfällen och tillväxt i regionen. De planer som finns på en testarena och forskningscenter är väldigt intressanta. Inte minst kan det bidra till att utveckla kompetensen inom detta område, kommenterade Ibrahim Baylan.  

Deltog under dagen gjorde också Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson, riksdagsledamöter (s), Karin Österberg, regionråd (mp), Ann-Sofie Andersson, kommunalråd (s) och Rolf Lilja, oppositionsråd (s).
Pressmeddelande från Socialdemokraterna i Jämtlands län, 150518.

P4 Jämtland: Minister positiv till Jämtlands län som centrum för vindkraftsforskning i kyla

Östersunds Posten: Vindkraften skapar tillväxt i Jämtlands län

Vindkraftcentrum på Youtube