Energimyndigheten föreslår justeringar av elcertifikaten

I Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2015 lämnas förslag på ändringar i nuvarande regelverk för att det gemensamma svensk-norska målet ska kunna nås. Jämtkraft och Svensk Vindenergi är positiva till rapporten. 

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube