Engagemang ökar den lokala nyttan – konferens för vindkommunerna

 

Ett 80-tal kommuner står inför storskalig utbyggnad av vindkraft. Nu bjuds de till Åsele för erfarenhetsutbyte och för att ta del av nya metoder för näringslivsutveckling och lokal/regional återbäring.

Vindkraftcentrum.se och ÅNS, Åsele näringslivsstiftelse, bjuder till spännande konferens i Åsele 14-15 mars om näringsutveckling i vindkraftens spår.

I Åseletrakten bygger Vattenfall tre vindkraftparker med sammanlagt 105 turbiner. Den sammanlagda investeringen är på cirka fyra miljarder kronor.

Självfallet ger det jobb och affärsmöjligheter i regionen. Men genom ett aktivt näringslivsarbete kan det lokala innehållet utökas rejält.

I Åsele prövas en ny upphandlingsmodell där lokala och regionala företag matchas med behoven hos projektörens underleverantörer. 140 företag finns redan i databasen.

I samband med detta erbjuder Garantia, fd Kreditgarantiföreningen norr, finansieringstjänster för de mindre företag som vill investera i samband med anläggningen eller i annan bransch.

Om detta handlar seminariet 14-15 mars, lunch till lunch, på Åsele Wärdshus. Denna inbjudan vänder sig i första hand till ledande kommunpolitiker och företrädare för kommunernas näringslivskontor.

Ett mer specifikt program kommer lite senare, men i detta ryms:

Större och mindre branschföretag medverkar

Samarbeten kring utbildning av vindkrafttekniker – och annan kompetensutveckling

Affärsmöjligheter och jobb på längre sikt – drift och underhåll

Produktutveckling och innovation vid Testparken för vindkraft i kallt klimat.

Och ännu mer..

För mer information: Torbjörn Laxvik 070 780 90 34

Här kan du se en av tre filmer som är under produktion och som visar hur Åsele jobbar med den pågående vindkraftetableringen Klicka här>>

Vindkraftcentrum på Youtube