Erfarenheter från vindbruksprojektet presenterades i Lungsjön

Den 27 november arrangerades ett avslutningsseminarium i Lungsjön, Ramsele för projekt ”Lokal förankring av vindbruksprojekt” om de erfarenheter man dragit av projektet.

Ett 40-tal medverkande från olika delar av Mellannorrland deltog i seminariet. Dagen inleddes med en bussrundtur i Statkrafts stora vindkraftpark Björkhöjden i närheten av Lungsjön och därefter arrangerades ett ”erfarenhetsseminarium” på Lungsjöns Lägergård.

Bland de medverkande kan nämnas företrädare för Lungsjöns Fritidsförening, projekt ”Vindkraft – generator för hållbar utveckling” i Sollefteå, Vindkraftcentrum.se i Hammerdal och Energimyndigheten.

Syftet med dagen var att presentera de erfarenheter som gjorts i projektet.

Bakgrunden till projektet är etablerandet av Skandinaviens största landbaserade vindkraftparker Björkhöjden, Ögonfägnaden och Stamåsen i Sollefteå, Ragunda och Strömsunds kommuner – en mångmiljardinvestering som var färdigställd 2016 och där byn Lungsjön mellan Ramsele och Borgvattnet var navet under byggfasen.

Fokus på erfarenhetsseminariet låg på hur lokala bygdeföreningar (och liknande organisationer) och lokala entreprenörer ska få största möjliga utbyte av vindkraftetableringar i sitt närområde.Bilden: Staffan Magnusson och Gunilla Lundin berättar om bygdens erfarenheter

– Våra viktigaste råd är att vara aktiv redan från första början. Var med på samrådsmöten och var delaktig i arbetet. Försök att ligga steget före för när investeringsbeslut väl är fattat går allt fort, säger Staffan Magnusson och Gunilla Lundin från Lungsjön.

Etablerandet av vindkraftparkerna runt Lungsjöbygden har haft stort betydelse för bygden.

– Nya arbetstillfällen har skapats, besöksnäringen har ökat, vi har en positiv inflyttning och framtidstron har ökat i bygden. Men allra bäst är nog de infrastrukturinvesteringar som kommit till stånd tack vare vindkraften. Vägar har rustats upp och förstärkts, mobilnätet har förstärkts och vi har fått bredband till byn – något som inte hade skett utan vindkraftssatsningen, berättar Staffan och Gunilla.

Erfarenheterna från projektet kommer nu att sammanställas i en handbok som beräknas vara klar runt årsskiftet, en handbok med praktiska råd och tips till bygdeföreningar med mera att tänka på när vindkraften kommer till byn.

Text och Bild: 
Erik Löfgren
Projektkommunikatör
Projekt "Vindkraft - generator för hållbar utveckling.
Tillväxtavdelningen, Sollefteå kommun

Vindkraftcentrum på Youtube