Erigovis har haft premiärvisning av sin nya tornteknik

I ett industriområde vid E4:an strax före Örnsköldsvik om man kommer söderifrån reser sig sakta ett nytt slags vindkrafttorn.
Det är Erigovis som bygger ett fullskaligt prototyptorn för att visa upp den nya tekniken för marknaden, för presumtiva kunder och samarbetspartners.

Konceptet bygger på två patent. Det första går ut på att med stora domkrafter lyfta tornet vartefter sektionerna svetsas ihop.

       Vi bygger nedifrån och upp, berättar Patrik von Ahn vid premiärvisningen av tekniken. Det är han,  Magnus Ödling och
Roger Angerstig från Örnsköldsvik.som ligger bakom konceptet.

Det andra patentet innebär att tornet kan användas som lyftkran för att hissa upp exempelvis generator, noskon och vingar.

Den stora fördelen med systemet är att dyra jättekranar blir onödiga för att bygga vindkraftverken.
Tornet byggs på plats av delar som är enklare att frakta än färdiga sektioner.
Det innebär att en lägre vägstandard krävs men också att tornen kan byggas högre. Konventionella ståltorn kräver så stora
diametrar nedtill så att de blir svåra eller omöjliga att transportera på väg och utvecklingen innebär allt högre torn.

Idéerna har man haft i sju år medan företaget funnits i fyra. Bland finansiärerna finns Energimyndigheten och Peter ”Foppa” Forsberg.
Intressant är att tekniken skulle flytta jobb till Sverige och de regioner där vindkraft byggs. Företaget är inhemskt och bara resningen av
konventionellt torn och turbin brukar uppta en tredjedel av arbetskraften vid bygget av en park. 

 

Strax ska de fyra domkrafterna börja jobba. En sektion är 3,5 meter hög och tornet byggs alltså underifrån.

Så här ser det ut om man kryper in under tornet.

Nej, det är inte Tintin som tänker ta sig en tur till månen.

Foto: Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum.se

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube