Ett föränderligt kraftsystem kräver nya IT-lösningar

För att säkerställa driften av morgondagens kraftsystem kommer bland annat Svenska kraftnät tillsammans med norska Statnett utveckla nya IT-lösningar inom den nordiska balanseringsmodellen. Det gemensamma ansvaret innebär en investering på 1 miljard kronor.

Den pågående omställningen mot förnybar energi och en gemensam europeisk elmarknad innebär stora konsekvenser för kraftsystemet. Förändringar i efterfrågan, ökande andel intermittent elproduktion och en ökad kapacitet till kringliggande kraftsystem kräver nya lösningar.

Under 2018 tecknade de nordiska systemoperatörerna ett samarbetsavtal för att utveckla en nordisk balanseringsmodell (NBM) som kan möta kraftsystemets framtida utmaningar. Modellen möjliggör dessutom en gemensam europeisk marknad för reserver. Enligt avtalet har Svenska kraftnät och Statnett gemensamt rollen som Common Service Provider (CSP) med särskilt ansvar att leverera gemensamma tjänster och IT-lösningar för NBM till de nordiska systemoperatörerna.

Ny gemensam balanseringsmodell

I den nya skandinaviska balanseringsmodellen ansvarar respektive systemoperatör för balanseringen inom sitt geografiska område samtidigt som Svenska kraftnät och norska Statnett behåller sin övergripande roll i balanseringen. Samarbetet sker i det gemensamt ägda utvecklingsbolaget Fifty AS.

Utvecklingen går mot en förändring av essentiella funktioner som systemoperatörer och funktionaliteten i kontrollrummet där automatisering är en absolut förutsättning för att hantera det förändrade kraftsystemet.

Lowina Lundström, chef för Division System på Svenska kraftnät trycker på att förändringarna innebär att hinna med mer på kortare tid, samtidigt som säkerhetsmarginalerna i kraftsystemet minskar. Den manuella hanteringen som används idag klarar inte av den ekvationen.

För att de nya metoderna, som utvecklas inom ramen för NBM, ska kunna träda i kraft måste de godkännas av de nationella tillsynsmyndigheterna, det vill säga Vassdrags- og energidirektorat (NVE) i Norge och Energimarknadsinspektionen i Sverige.

I Nordic Balancing Model ingår förutom Statnett och Svenska Kraftnät finska Fingrid och danska Energinet.  www.nordicbalancingmodel.net

Text: Birdie Dahlberg
Bild: Svenska Kraftnät – Johan Fowelin

Vindkraftcentrum på Youtube