Ett fullskaligt testcenter planeras i kallt klimat


Cold Climate Test Center som det kallas kan bli aktuell där Uljabuouda vindkraftpark i Arjeplog ligger.  Det innebär att turbintillverkare kan få tillgång till området för att testa turbiner i kallt klimat. Vindkraftparken kan därför framöver komma att bestå av flera olika turbinmärken. Men först måste regeringen ge klartecken till att 330 meter höga verk får resas.

Ansökan om ändringstillstånd handlar om att ha fri placering av verken som är mycket högre än de befintliga verken på Uljabuouda, vilket är en förutsättning för att få meningsfulla testresultat. I mars lämnade Miljöprövningsdelegationen över till regeringen sin bedömning om att ansökan kan bifallas.

Efter att ha undersökt många områden har Uljabuouda visat sig ha de bästa förutsättningarna för att etablera ett testcenter. Det är en av de första parkerna som byggts ovanför trädgränsen på ett kalfjäll 760 meter över havet. Här är det bra vindar drygt åtta sekundmeter i snitt i ett kallt klimat* vilket ställer stora krav på utrustning för att klara nedisningen. Uljabuouda vindkraftpark som ägs av Skellefteå Kraft har varit i drift i närmare tio år och består av tio 125 meter höga WinWind verk på tre megawatt.

– Om regeringen säger nej kommer vi bli tvungna att lägga ner.  Men vi är mycket optimistiska. Andra testcenter i Europa har tillstånd för 330 meter höga verk, säger Tanja Tränkle, projektledare på RISE, Research Institutes of Sweden, ett forskningsinstitut som driver projektet.

Sverige låg 2018 på tredje plats i Europa när det gäller etableringar i kallt klimat. Runt 85 procent av våra vindkraftprojekt i landet ligger i kallt klimat så behovet är stort att vidareutveckla tekniken som motverkar och undviker produktionsförluster på grund av nedisning av rotorbladen.

– Vi erbjuder tillstånd och en plats med utvecklad infrastruktur och anslutning till elnätet. Sedan är det turbintillverkarnas ansvar att resa turbinerna och genomföra testerna. Vi kan erbjuda datainsamling och mättjänster och uppgifterna behandlas konfidentiellt, säger Tanja Tränkle.

Det pågår långtgående samtal med flera tänkbara kunder, det vill säga vindturbintillverkare. Testerna som utförs kommer beroende på teständamål bland annat ske med videoövervakning och bildanalys av rotorn, töjningsgivare på insidan av tornen, vibrations- och rotationsgivare i maskinhuset, mätning av viskositet i oljor och smörjmedel samt sensorer på bladen.

Huvudspåret i forskningen är att genom olika tekniker eliminera nedisning av bladen som orsakar produktionsförluster. Ett fokus är att utveckla ytmaterial där iskristaller inte fäster eller fäster mycket sämre.

– Fler och fler uppgifter löses också med hjälp av olika drönare.  Även de måste vara utrustade för att fungera tillförlitligt och kostnadseffektivt för ändamålet i kallt klimat och även de kan testas i Uljabuouda testcenter.

Då ytan på kalfjället är begränsad kommer testturbinerna att ersätta de befintliga verken allt eftersom. På så sätt säkerställer man att parken fortsätter leverera lika mycket el till det svenska elsystemet som tidigare. Längden på testperioderna kommer att variera mellan två – tio år. Förhoppningen är att testcentret är igång med fullskaliga turbintester inom ett år om allt faller väl ut, men redan idag kan t.ex. sensorsystem börja testas.

*Definitionen för kallt klimat inom vindkraft är minus 20 grader nio dagar i följd.

Bilden: Tanja Tränkle projektledare på RISE, Research Institutes of Sweden, ett forskningsinstitut som driver projektet. 

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube