Ett gigantiskt vindkraftverk till havs testas

En kraftfull turbin Haliade X 12 MW är på väg till Nederländerna för att resas i Rotterdam hamn. General Electric (GE) har tagit fram världens mest kraftfulla havsvindkraft som ska testas under de närmaste åren på två platser.

Vindkraftverket kommer från vattenytan till bladspetsen vara 260 meter hög. Rotorn får en diameter på 220 meter vilket kan jämföras med Golden Gate brons pyloner ovanför vattenytan. Turbinen kan årligen generera 67 GWh vilket motsvarar hushållsel till 16 000 hem.

Senare under året kommer även ett exemplar att levereras till en testpark i Storbritannien. Utvecklingskostnaderna för prototypen är flera miljarder därför är det viktigt för bolaget att typcertifieringen blir klar snart. Planerna är att börja massproducera Haliade X redan under 2021.

General Electric är en av de större leverantörerna av landbaserade turbiner. När de 2015 köpte det franska bolaget Alstom befäste GE sin närvaro på offshore-marknaden.

Text: Birdie Dahlberg

Bild: GE

Vindkraftcentrum på Youtube