Ett kliv närmare återvinning av blad

Jag har jag varit med om att bygga parker och får nu vara med om att avveckla dem. Åtminstone att återvinna bladen, säger entreprenören Ingemar Olsson.

Ånge kommun kan få Sveriges första anläggning för återvinning av rotorblad. Två företag har nu ingått en avsiktsförklaring för att samarbeta om bladåtervinning.
Det är RWE Renewables, ett tyskt multinationellt energibolag och det lokala företaget GFRP med säte i Östavall, Ånge kommun som undersöker möjligheten att samarbeta.

– Det betyder enormt mycket att ha ett så stort bolag som RWE att skriva avsiktsförklaring med, säger Torstein Stenersen, en av GFRP:s tre delägare.
 GFRP Sweden jobbar med återvinning med fokus på glasfiber och härdplaster. Företaget startade för ett och ett halvt år sedan.

Mycket av diskussionerna när det gäller återvinning av glasfiberprodukter handlar om vindkraftverkens rotorblad. Men sett till volym, är fritidsbåtar i glasfiber en större fråga. Uttjänta plast- och glasfiberbåtar som lämnas i naturen kan läcka plast och andra farliga ämnen som skadar våra havs- och vattenmiljöer.
– Men det finns även andra stora kunder som använder glasfiber. Vi har många olika spår när det gäller återvinning av glasfiberprodukter och vår plan är att återvinna i hela kedjan, säger Torstein Stenersen.

 Han har en bakgrund inom elitidrotten (skidskytte) i likhet med den andre delägaren Viktor Thorn. Den tredje delägaren, Ingemar Olsson har jobbat som entreprenör inom vindkraft i drygt sju år. De senaste två åren har han varit site manager i vindparken Storbrännkullen, Borgvattnet, som invigs i mitten av juni.

– Jag är teknikintresserad och ville veta hur vindkraftverken funkade. När parken Bröcklingberget i Bräcke byggdes gjorde jag skyltar till projektet och fortsatte med snöröjning i vindparken, säger Ingemar Olsson.

Han började som en lokal fixare och har gått vidare med vägbyggen, tekniska inspektioner och installationer av battericontainrar i flera parker. Nu är han fixare på högre nivå och välkomnar avsiktsförklaringen med RWE.

 GFRP har arbetat ihop med forskningsinstitutet RISE, som stod bakom den rapport om cirkulär hantering av rotorblad som Energimyndigheten presenterade tidigare i år: https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2024/sa-ska-solcellspaneler-och-vindturbinblad-bli-mer-hallbara/

Den nya återvinningsanläggningen förväntas sysselsätta flera personer och kommer att kunna återvinna flera ton material per dag. Bolaget har som mål att återvinna samtliga komponenter i glasfibermaterial, vilket inte bara bidrar till en cirkulär ekonomi utan även främjar långsiktig hållbarhet.

– Genom att maximera återvinningen strävar vi efter att minska avfallet och optimera resursanvändningen, vilket leder till både miljömässiga och ekonomiska fördelar för framtiden, säger Torstein Stenersen.

Ingemar Olsson framför batterilagret på Storbrännkullen. Foto Torbjörn Laxvik

 Just nu står GFRP i ett investeringsläge, och ”de flesta bitarna börjar falla på plats”, säger Torstein Stenersen. Bolaget har flera möjligheter till lokalisering i Ånge kommun, däribland Östavall.

Fram till år 2030 kommer avfallsmängden kompositmaterial att vara upp till 8 000 ton per år, beroende på förväntad livslängd på rotorbladen. Detta enligt Energimyndighetens sammanställning.

– Eftersom vi driver flera vindkraftsparker i Sverige är GFRP:s plan att bygga en återvinningsanläggning för vindkraftverk i Ånge kommun ett viktigt steg i en omställning mot cirkularitet. För oss är det en självklarhet att våra uttjänta vindkraftverk återvinns på ett ansvarsfullt sätt nära vår etablerade verksamhet, säger Moa Rosén, projektledare RWE Renewables Sweden i ett pressmeddelande.

 Kajsa Olsson

Vindkraftcentrum på Youtube