Europiskt samarbete för vindkraftteknikerutbildning

allmanbild

Vindkraftteknikerutbildningen i Strömsund deltar tillsammans med Högskolan på Gotland som Sveriges representanter i ett stort europeiskt projekt, VET-Wind (Vocational Education and training of wind Technicians).

Förra veckan deltog Karin Liinasaari och Tommy Jönsson  från Strömsund och Liselotte Aldén från Gotland tillsammans med representanter från sju länder i ett möte vid Spaniens utbildningscentrum Cenifer i Pamplona. Arbetet fortsätter med erfarenhetsutbyten mellan länderna i ytterligare ett år. ”Vår svenska utbildningen har ett bra innehåll och en hög nivå enligt den jämförelsen som Ian Fisher från UK gjort” , berättar Karin Liinasaari.  Mera finns att läsa på www.vetwind.eu

Vindkraftcentrum på Youtube