Fåglar skyr vingar

Med hjälp av radar och kameror kunde forskarna i två års tid övervaka hur fåglar betedde sig i Aberdeenbukten i Nordsjön vid Skottlands östkust.

Sjöfåglar är bra på att undvika vindkraftverkens rotorblad till havs – det visar en ny studie av flygvägarna för tusentals fåglar runt vindkraftverk i Nordsjön. Under två års övervakning med kameror och radar registrerades inte en enda fågel som kolliderade med ett rotorblad.

Det skriver Vattenfall på sin nyhetssida och citerar forskningsledaren Henrik Skov:

– Det är det viktigaste forskningsresultatet.  Det har hävdats att det krävs mycket dyra lösningar för att förhindra att fåglarna kolliderar med vindkraftverkens vingar, men de arter vi har övervakat är väldigt bra på att undvika dem. Fåglarna verkar mycket kapabla att överleva i en vindkraftsmiljö.

Med hjälp av radar och kameror kunde forskarna i två års tid övervaka hur fåglar betedde sig i Aberdeenbukten i Nordsjön vid Skottlands östkust. Gråtrutars, havssulors, tretåiga måsars och havstrutars rörelser kring den havsbaserade vindkraftparken utanför Aberdeen detaljstuderades mellan april och oktober när fågelaktiviteten är som störst. 

Resultaten är en del av en forskningssatsning på tre miljoner euro från Vattenfall för att lära sig mer om havsvind och miljön kring parken som benämns European Offshore Wind Deployment, EOWDC.

Radarn spårade fåglar som flög mot Vattenfalls vindkraftpark utanför Aberdeen, som sedan aktiverade kameror och genererade tredimensionella flygspår och videofilmer. Detta användes för att identifiera fågelarter när de rörde sig genom vindkraftsparken, samt övervaka om de ändrade sin flygbana runt turbinerna.

Henrik Skov understryker att endast fyra fågelarter har studerats hittills. Modellen kan dock tillämpas på fler sjöfågelarter, eller på landbaserad vindkraft – vilket förstärker projektets betydelse, anser han.  

– Det här är första gången som någon typ av fågelart har undersökts noggrant och utförligt vid en havsbaserad vindkraftpark. Och de här fåglarna är väldigt bra på att undvika vindkraftverken. Nu behövs studier på fler arter, säger Henrik Skov, och tillägger att undersökningar av fåglars beteenden är en del av det övergripande målet om att undvika att bygga vindkraftparker i en flygkorridor.

Läs mer på: https://group.vattenfall.com/press-and-media/newsroom/2023/unique-study-birds-avoid-wind-turbine-blades

//TL 

Vindkraftcentrum på Youtube