Fiber – inte bara i tröjan

fiberslinga-stolpe

Vindkraftcentrum.se engagerar sig i fiberfrågan utifrån de planer på ca 700 vindkraftverk i olika parker i länet som skall byggas under de närmaste 5-7 åren. Vi vet också att det är ca 1000 verk ytterligare i olika faser av tillståndsprocessen. 

Till alla dessa parker dras det optofiber för kommunikation av drift och övervakningen av verke

När vi träffar exploatörer, kommuner och bybor berättar vi att det nu finns en gyllene chans att få ut bredbandsfiber till byar och småorter. En möjlighet som antagligen inte uppstår ige 

Det är nu som vägar byggs och elledningar dras. På några håll har tåget redan gått 

Vindkraftcentrum.se är också med i den arbetsgrupp som bildats med representanter för Ragunda, Bräcke, Sollefteå och Strömsunds kommuner tillsammans med SCA Statkraft Vind AB (SSVAB) och Förenade Vindbyar som bas 

Gruppen har bildats med SSVABs parker i området som bas, men behov finns för en drivande kraft i länet som helhet.

Bakgrunden är att om några år ska koppartrådar och –kablar som försörjer oss med telefoni och bredbandsuppkopplingar monteras ned och fraktas bort. Samtidigt som framdragningen av modern fiber är eftersatt i Jämtlands län

Vindkraften är inte hela lösningen på frågan om fiber – det finns områden som inte berörs av utbyggnaden. 

Men vi tror att optofibern är en överlevnadsfråga för glesbygden. Vem tror att nästa generation bosätter sig där det inte finns tillgång till fungerande bredband? Eller att någon gör ett försök att driva företag från en sådan plats?

Nu går fibertåget..

Vindkraftcentrum på Youtube