Fika bygger bygd och framtidstro i vindbyar

I Haveröområdet i Ånge kommun har just en vindpark med 56 turbiner uppförts. Samtidigt har en utvecklingsplan för bygden upprättats och en förening bildats som tar emot och fördelar den bygdepeng som avtalats.

– Med avstamp i den mycket gamla traditionen av att gå hem till grannen för att dricka kaffe och prata strunt, så har totalt 40 bymöten hållits mellan perioden mars 2019 till januari 2020, står exempelvis att läsa i den nyss publicerade slutrapporten.

Syftet med det projekt som bedrivits har varit att maximera den lokala nyttan av vindkraftetableringen i Haveröbygden genom att finna former för dialog mellan företrädare för olika åsikter och därmed minska polariseringen.

Huvudsakligt fokus kom att ligga på att bilda den förening som tar emot den frivilliga ersättning som parkägaren utlovat och att föreningen verkligen skulle få tillräcklig förankring i byar som inte alltid haft gemensamma intressen.

Projektet hade att ut från att bygdemedlen skulle fördelas inom en cirkel ritad två mil från vindkraftområdet Länsterhöjden-Storflötten. I området ingår marker i fem olika kommuner och inbegriper ett 20-tal byar.

Centrala i arbetet har de 34 by-ambassadörerna varit och de är bybor, företagare, föreningsmänniskor, politiker, anställda, pensionärer, föräldrar, vindkraftsmotståndare och vindkraftsförespråkare – alla med en sak gemensamt; att man vill arbeta för att utveckla bygden.

Intresset för att fortsätta bygga vindkraft i Ånge kommun är fortsatt stort och det finns planer på ytterligare 200 turbiner. Ett par av parkerna kan börja byggas i närtid. För att ta tillvara erfarenheter som gjorts och möjligheter som ges har ännu en projektansökan gjorts.

Det nu avslutade projektet har bedrivits av Näringslivskontoret i Ånge kommun med stöd av Energimyndigheten, och i nära samarbete med SCA Energy AB och Turinge Intresseförening.

Idéellt engagerade by-ambasssadörer kommer från Östavall, Nybo, Byberget, Kölsillre, Haveröviken, Säter, Kvisselbäcken, Haverövallen, Ön, Ytterturingen, Överturingen, Handsjöbyn, Länstersjön, Ocksjön, Enbo, Kälen och Gillhov.

Torbjörn Laxvik

Länk till rapporten
Länk till utvecklingsplanen

Vindkraftcentrum på Youtube