Finska militären positiv till vindkraft

I Finland bidrar försvaret till utbyggnaden av vindkraft.

– Sedan början av året har jag utvärderat 180 projekt och 3400 enskilda vindturbiner. Vi förhåller oss positiva till vindkraft, för förnybar energi och en minskning av fossila bränslen är en gemensam sak för oss alla, säger Jussi Karhila till Svenska Yle.

Jussi Karhila är ingenjör och pensionerad major och har sedan 2014 utvärderat de flesta vindkraftsplanerna i Finland för Försvarsmaktens räkning. 

Hittills har Försvarsmakten gett ett positivt utlåtande för 11 214 vindkraftverk, av vilka en möjlighet till över 1 350 vindkraftverk getts också till östra Finland.

”Med tanke på att det i slutet av år 2020 bara fanns 821 fungerande vindkraftverk i Finland, så kan man inte säga att det är Försvarsmakten som hindrar fortsatt utbyggnad av vindkraft”, konstaterar Yle. 

Godkännandet utgår från att inte försvarets radarsystem ska störas av de roterande vindkraftsbladen. Det här är en besvärlig fråga speciellt i södra Finland vid Finska viken och längs Finlands östgräns.

I dag byggs de flesta vindkraftverken längs Finlands västra kust, i synnerhet vid Bottniska viken. 

– I dag står vindkraften för tio procent av Finlands elproduktion, men inom de kommande tre åren kommer den här mängden att fördubblas och år 2030 beräknas 30 procent av vår el komma från vindturbiner.

Det  berättar Anni Mikkonen, VD på Tuulivoimayhdistys och som representerar de företag som investerar i vindkraft i Finland, för Yle.

 

Vindkraftcentrum på Youtube