Flytande vindkraftverk kan snart börja producera vätgas

Flytande vindkraftverk kan snart börja producera vätgas

Ingenjörs- projektledningsgruppen Doris som också är offshoreteknikspecialister har undertecknat ett samförståndsavtal med Lhyfe ett företag som producerar grön vätgas. Det följs av ett FoU-program på 12 månader med fokus på utveckling av ekonomiskt lönsamma offshorelösningar för vätgasproduktion. 

Doris och Lhyfe vill kombinera sina tekniska innovationer och planerar att den första prototypen ska vara klar 2025. Budgeten för projektet och prototypen är ca 60 miljoner euro. De två företagens egenutvecklade lösning NerehydTM kombinerar deras respektive expertis, vätgasproduktionsanläggningen kommer att placeras i flottören på vindkraftverket.

För ett antal veckor sedan producerade Lhyfes produktionsanläggning i Bouin i Vendée de första hundra kilona grön vätgas per dag.   

-Även om vi inte tvivlar på att produktion av grön vätgas på land kommer att vara det första steget i storskalig global utveckling, tror vi djupt på behovet av att snabbt bygga ut offshore för att möta den starka efterfrågan som ligger framför oss, vilket kommer att kräva enorma mängder el. Med Lhyfe tror vi att offshoreproduktion kommer att vara det bästa sättet att framgångsrikt producera stora mängder grön vätgas utan att påverka marklandskap eller förlita sig på en befintlig nätanslutning. Vår NerehydTM-lösning är det perfekta verktyget för storskalig, hållbar och ekonomiskt lönsam produktion av grön vätgas. Med Lhyfe har vi nu alla nycklar i hand för att göra Nerehyd till en framgång sa Xavier Grandiaud, vice verkställande direktör för Doris Engineering till Renewable Energy Magazine. 

LK

Vindkraftcentrum på Youtube