Företagen i Ånge ligger i startgroparna

Om kommunens timeout bryts i Ånge står Mobilbetong i Ånge som så många andra företag beredd att erbjuda sina tjänster.

Företaget har erfarenhet av att serva flera vindkraftsprojekt. Under senare år har de varit involverade i byggandet av vindkraftparker, som Skalberget, Lingbo, Mullberget, Glötesvålen, Rödstahöjden och nu senast har de arbetat för Länsterhöjden och Storflötten.

–    I fjol och under våren körde vi åt Swerock, landets största betongtillverkare som gjöt 56 fundament i Länsterhöjden och Storflötten. Vi var också reservstation, säger Magnus Nelhagen på Mobilbetong i Ånge AB.

Det finns bestämmelser om att en reservstation upprättas för att möjliggöra leverans av betong inom tre timmar om något kniper.

Men i själva Ånge står vindkraftbyggandet stilla sedan kommunen införde timeout. Om vindkraftprojektörerna får klartecken handlar satsningen på investeringar runt tio miljarder. Varav en del kan hamna hos de lokala företagen.

–    De stora jobben som pågår under en längre tid betyder jättemycket för min verksamhet. Då kan jag hålla upp bemanningen på fyra till sex personer som de här jobben kräver, berättar Magnus Nelhagen.

Han tog över bolaget för fem år sedan och är inriktad på att bland annat hyra ut maskiner (betongbilar, traktorer med mera), byggställningar, sälja sand, grus och singel och inte minst gjuta betong med sina fem stycken mobila blandare.

–    Det sias inom byggbranschen att marknaden kommer att mattas. Då kommer vindkraftsprojekten bli ännu viktigare.

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube