Förjulsträffen i Trondheim, ny vindkraft utan subsidier

Den 7:e december deltog Vindkraftcentrum i Windcluster Norways numera traditionsenliga Förjulsträff. Med 55 deltagare, varav sex från Sverige, var det en gedigen samling vindintresserade som samlades för att avnjuta intressanta och aktuella föredrag. Under träffen fick vi veta en hel del matnyttigt, bland annat att sjunkande priser börjat göra norsk vindkraft mer intressant som kraftkälla för norsk industri och att Norges största vindprojekt någonsin, Fosen, har börjat byggas.

Under träffen höll Vindkraftcentrums Torbjörn Laxvik en presentation om den optimism som börjat spira i branschen i Sverige nu när stora utbyggnadsplaner för vindkraft börjar realiseras både politiskt och i faktiska investeringsbeslut. Det rör sig om inte mindre än 200 miljarder i förväntade investeringar i nya vindkraftsparker fram till 2040, kapacitetsmässigt en fyrdubbling av nuvarande produktion. Utöver detta kommer även många äldre turbiner att behöva bytas ut, vilket sammantaget skapar både arbetstillfällen och nya ekonomiska möjligheter för svensk vindkraft.

I Norge pågår samtidigt byggnationen av Fosen, som kommer att bli Europas största landbaserade vindpark med en kapacitet på 1 000 MW. Haakon Alfstadt från Statkraft, som äger Fosen tillsammans med TrønderEnergi och Nordic Wind Power DA, berättade att tre av de sex parkerna nu är påbörjade och att de första turbinerna kommer att uppföras under sommaren 2018. Byggnationen skapar även regional nytta då både bättre vägar och 4G-nätet i området kommer att byggas ut. Än mer glädjande är att man kunnat kontraktera en del lokala företag i projektet, och att Vestas håller på att lära upp nio driftstekniker inför framtida drift.

En hel sektion av årets Förjulsträff var vigd åt drift och underhåll, som alltmer blir ett fokusområde i Norge när fler parker står färdiga. Windcluster Norway driver under kommande år ett projekt kring underhåll, i samarbete med Vindkraftcentrums fördjupade studie i drift och underhåll. Aleksander Uthus från Vestas Service Norway var på plats i Trondheim för att berätta om hur Vestas arbetar i Norge. Eftersom det är betydligt längre mellan de norska parkerna än i Danmark krävs en annan typ av driftsorganisation och lokala tekniker finns kopplade till varje park. Underleverantörer anlitas också i högre grad i Norge än i Danmark. Som representant för den svenska underhållsbranschen berättade Jonas Lundmark från Wind Power Service om sina erfarenheter av den svenska marknaden. Under hans ledning har WPS gått från att vara ett företag på två man till att ha 25 anställda och ramavtal med flertalet av de stora turbinleverantörerna. Valet att anställa lokal kompetens, som bor nära de stora parkerna i norra Sverige, och att ha flera kontor har gjort att man kunnat vara snabba och flexibla gentemot kund. WPS tekniker har även ställt upp och utfört andra arbetsuppgifter (som lagerstädning) när arbete på turbiner inte gått att genomföra p.g.a. exempelvis väder, så att kunden ändå fått ut ett mervärde i väntan på den service de beställt.

Andra presentationer under dagen handlade om att norsk vindkraft går mot att byggas utan subsidier* i och med att elcertifikatsystemet anses föråldrat; möjligheterna med att i större grad bygga vindparker som nyttjar de norska inlandsvindarna; och erfarenheter kring att bygga och drifta vindparker i otillgängliga områden med kallt klimat.

”Vi är inne i en spännande tid för oss vindentusiaster”, konstaterar Solveig Ulseth från Windcluster Norway när hon summerar dagen. Hon påtalar att utvecklingen mot att bygga vindkraft utan subsidier* är en game-changer och att de 200 miljarder som de kommande investeringarna i Sverige är beräknade till motsvarar ett Fosen-bygge om året under 20 års tid. Hon ser även hur fokus inom branschen ändras från utbyggnad till driftsfrågor, vilket gör projektet i drift och underhåll till det viktigaste arbetet för Windcluster Norway nästa år. Sammantaget har Förjulsträff i år genomförts i en mycket positiv anda, som visar att även norsk vindkraft möter det nya året med tillförsikt.

*Subsidie är ett begrepp för (regelbundet) understöd, ofta ekonomiskt.

Bilden: Jonas Lundmark från WPS höll ett uppskattat föredrag om deras framgångar som tredjepartsleverantör av drift och underhållstjänster

Vindkraftcentrum på Youtube