Förnybar energi ger ny industri

 I mitten av mars samlade Energimyndighetens konferens Energiutblick 600 personer från myndigheter, forskning och bransch för att diskutera vägen framåt mot målet om ett hållbart energisystem.

          Energikommissionen har satt målet om 100 procent förnybar energi år 2040. Men det kan gå fortare än så, sa energiminister Ibrahim Baylan i sitt tal på Stockholm Waterfront.

 Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma hälsade välkomna och betonade samarbetet som framgångsväg och att detta var skälet till att sex myndigheter var på plats.

Läs mer>>

Vindkraftcentrum på Youtube