Företagare i Sörviken vill ha fiber och återbäring

Eivor Frestadius och Bo Schröder i Sörviken tre mil utanför Hammerdal är positiva till de gigantiska vindkraftsatsningar som planeras i deras område, men de ser risken med att vinstdrivande företag tar hand om de stora pengarna samtidigt som byarna erbjuds småslantar i form av bygdemedel.

-Vi kanske får se en upprepning av vad det de stora kraftbolagen gjort i norrlandsälvarna. Exploaterat vattendragen där de gjort miljardvinster samtidigt som kommuner och byar fått småpengar, säger Bo Schröder, om den hausse som just nu råder kring vindkraften.

Vi sitter i hans kök tillsammans med tidigare företagaren Eivor Frestadius. Inte långt från deras fastigheter i Sörviken planeras närmare 400 vindkraftverk.

Etableringar de i princip är positiva till. Det ger arbetstillfällen till områdena, men Eivor Frestadius och Bo Schröder är också kritiska:

Det handlar om dels kommunal slapphet att haka på utbyggnad av fiberkabel när verken drar sina ledningar, dels frågan om återbäring till byarna, där Frestadius och Schröder efterlyser mer aktivitet från bland annat Strömsunds kommun.

-Före valet var Karin Stierna, centern, rätt aktiv, men efter 2010 då socialdemokraterna tog över har det i stort stått stilla, säger Bo Schröder.

Han och Eivor Frestadius pekar på en fördel med den vindkraft som är på gång. Trafikverket har givit förtur och påbörjat utbyggnaden av vägen mellan Görvik –Ramselevallen upp till vindkraftområdena, detta på grund av ökad och tyngre trafik till vindkraftsetableringarna.

-Det är bra och vi har gynnats genom att vi kunnat erbjuda boenden för vägarbetarna, säger Eivor Frestadius, som dels hyrt ut ett boningshus, dels hyrt ut husvagnsplatser.

Bo Schröder som tidigare tillverkade fiskedrag, har arbetat vid vägbygget och hyrt ut rum och husvagnsplatser.

-Vi hade inte fått vägen nu om inte vindkraften kommit. Men nu kommer den och det är bra, säger han.

Eivor Frestadius pekar på det företaget Axeg på Frösön arbetar med, att få kommuner och byar att haka på vindkraftsbolagens dragning av fiber för bredband.

Själv var hon för ett år sedan tvungen att lägga ned sitt utbildningsföretag i brist på bredband och att Telia beslöt skrota sitt fasta telefoninät i området blev spiken i kistan.

-Det blev fullständigt omöjligt att driva ett företag som var så starkt beroende av data och telefoni, säger Eivor Frestadius, som pekade på att när det fasta telenätet lades ner, tog det 15-20 minuter att koppla upp sig, och Telia lade inte ned någon möda på att lösa problemen.

-De hänvisade till att detta är ett kommunalt problem, säger Eivor Frestadius.

Hon pekar på vikten av att kommunen/byarna hakar på vindkraften.

-Nu är det sex månader kvar till start av verken på Stamåsen, så där är det kört med bredband. Men i april tas investeringsbeslut om de 40 verken på Ögonfägnaden så nu måste någon agera, annars är det kört med fibern där också, säger Eivor Frestadius, som pekar på att framdragning av fiber är något föreningen Förenade VindByar med 50 medlemsbyar länge krävt.

-Hur ska vi få ungdomar och barnfamiljer att flytta till byn om det inte finns bredband? Och just nu har vi en tysk familj med företag som arbetar emot kunder i Tyskland. De överväger nu att flytta ifrån byn på grund av brist på bredband, säger Eivor Frestadius.

Hon och Bo Schröder tycker också att Strömsunds kommun inte legat i framkant när det gäller att ta fram förutsättningar för nya boenden för vindkraftsrallarna i området.

Och kommunen har inte precis krigat för att byarna ska få en rejäl återbäring av vindkraften.

-I Härjedalen har de lyckats förhandla fram en en- procentig återbäring från inkomsten av vindkraft. I vårt område har Statkraft och SCA erbjudit 0,2 procent och sagt att bolaget enbart förhandlar med de berörda kommunerna, Strömsund, Sollefteå, Ragunda och Bräcke kommun.

-Fastighetsskatten på vindkraftverken kommer inte kommunerna tillgodo utan hamnar där bolagen har sina huvudkontor säger Bo Schröder, som också pekar på att organisationen ”Hela Sverige ska leva”, sagt att en rimlig återbäring i form av bygdepeng ligger på lägst 0.5 procent.

-Innan Stamåsenetableringen borde avtalet ha varit klart men kommunen har inte lagt något motbud. Det är skrämmande att inte kommunen tar med sig de erfarenheter som finns från den tid då älvarna exploaterades där kommunerna blev de stora förlorarna, säger Eivor Frestadius.

Tommy Norin

 

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube