Förnybar energi bäst för miljön

En stor internationell studie av livscykelanalyser för olika kraftslag, visar att förnybar elproduktion är bäst för miljön.
Bakom studien står bland andra universitetet i Trondheim i samarbete med universitet i fyra olika världsdelar.

Analysen visar att storskalig satsning på el från sol och vindkraft kan minska de globala koldioxidutsläppen samt förorening av vatten, övergödning och farliga partiklar i luft. De utsläpp som orsakas av materialåtgången för att bygga sol- och vindkraft är liten i jämförelse med de direkta utsläppen från fossila bränslen.

Studien är publicerad i PNAS, en av världens mest ansedda vetenskapliga tidskrifter. 

Länk till artikel i PNAS 

 

Vindkraftcentrum på Youtube