Forsca AB har fått tillstånd att bygga upp till 98 vindkraftverk i Fängsjön i Sollefteå och Örnsköldsviks kommun.

Mark- och miljödomstolen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen men ändrar
miljöprövningsdelegationens beslut i tillståndsdelen avseende antalet vindkraftverk, vägar
och luftledningar enligt följande.

– Tillståndet omfattar uppförande och drift av maximalt 98 vindkraftverk i projektområde Fängsjön

– 17 vindkraftverk, luftledningar och vägar får anläggas i projektområde D. Vindkraftverk,
luftledningar och vägar får inte anläggas i projektområdet Storsjöhöjden.

Vindkraftcentrum på Youtube