Forskningsmiljoner till Östersund

Energimyndigheten har beviljat forskningsstöd på 31 miljoner till 10 projekt för att ta fram ny kunskap och utveckla nya lösningar för vindkraft i kallt klimat.

 

Läs mer 

 

Vindkraftcentrum på Youtube