Forskningsprojekt för vätgas till den gotländska färjetrafiken

Energimyndighetens sjöfartsprogram finansierar ett nytt forskningsprojekt. Forskare vid Uppsala universitet, Campus Gotland, ska utveckla systemlösningar för användning av fossilfri vätgas i den gotländska färjetrafiken. 

Projektet är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Rederi AB Gotland/Gotland Tech Development, OX2, Linde Gas, Uniper och Bassoe Technology. 

– Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att på detta konkreta sätt kunna bidra i omställningen till den hållbara sjöfarten. Det här kommer att leda till mycket positivt för Gotland, Campus Gotland och sjöfarten i allmänhet. Genom samarbetet med våra industriella partners tillför vi stor branschkompetens och får goda möjligheter att se våra resultat förverkligas i närtid, säger projektledaren Björn Samuelsson i ett pressmeddelande, forskare i kvalitetsteknik vid Uppsala universitet, Campus Gotland.

Forskningsprojektet ska utveckla och utvärdera systemlösningar för att använda vätgas framställd med fossilfri el via elektrolys som bränsle i ett storskaligt system för den gotländska färjetrafiken. Målet är att presentera att hållbart och tillförlitligt system för fossilfri vätgas som sedan ska var implementerar senast år 2030. 

Vätgas har länge används inom industrisektorn och tekniken som ska användas i detta system är känd. Den har dock inte använts i så stor skala. Projektet kommer att fokusera på de olika tekniska komponenterna och hur de ska samordnas för att nå ett robust, effektivt och hållbart försörjningssystem.

Foto: Rederi AB Gotland

Vindkraftcentrum på Youtube