Fortfarande brist på vindkraftstekniker

Bristen på kompetens kan slå hårt mot vindkraftbranschen. Den stora utmaningen är locka fler att utbilda sig till vindkrafttekniker. Rapporten som Vindkraftcentrum.se tagit fram visar att det kommer att saknas 170 vindkrafttekniker per år de närmaste fem åren.

Antalet vindkraftparker ökar och gamla parker ska ersättas av färre och mer effektiva vindkraftverk. Till det behövs fler vindkrafttekniker för projektering, installation, drift och underhåll i takt med att vindkraften byggs ut. Med idag saknas ett stort antal inom den yrkesrollen; inom gruppen bladtekniker finns också en stor efterfrågan inte minst för att de kan hantera inbyggda avisningssystem, särskilt i kallt klimat.

Utbildning inom bladteknik.
 
Nätverket för vindbruk ser att i Sverige finns det behov av 200–300 bladtekniker. Nu finns det endas tjugo stycken och det saknas utbildning i landet. Den expertis som anlitas flygs in utifrån för underhåll och reparationer av blad under sommartid. För att bli bladtekniker krävs att man certifieras i tre steg.
Myndigheten för yrkeshögskolan, (MYH) träffar branschorganisationerna, Vindkraftcentrum.se och Uppsala Universitet Campus Gotland regelbundet för att se hur utbildningsutbudet stämmer överens med efterfrågan. MYH:s inriktning är att, om möjligt, bevilja fler utbildningar inom vindkraft för att möta efterfrågan på kompetent personal. I det ligger att det inom ramen för YH ska vara möjligt att även utbilda sig till bladtekniker.

Bakgrund:

Noden för arbetskraftsförsörjning drift och underhåll (Vindkraftcentrum.se inom Nätverket för vindbruk) har tidigare gjort undersökningar av hur många vindkraftstekniker eller annan underhållspersonal med likartade arbetsuppgifter, som fanns anställda i Sverige vid årsskiftet 2013-2014. Genom nya genomförda undersökningar har dessa siffror reviderats årligen fram till april 2019. Med det som grund och med Svensk Vindenergis statistik på befintlig vindkraft i landet samt deras bedömningar om den fortsatta utbyggnaden av vindkraften har en uppskattning av rekryteringsbehovet för åren 2019-2023 gjorts.

Framtidsprognos av behovet.

De närmaste åren behövs årligen 170 vindkrafttekniker i genomsnitt. Idag servar 809 personer    3659 stycken vindkraftverk. Det motsvarar 4,5 vindkraftverk per vindkraftstekniker.

Beroende på utbyggnadstakten beräknas antalet personer som jobbar med drift och underhåll i torn, turbin och vingar att behöva ökas till runt 1 150 personer under perioden 2018-2022. Dessa siffror kan säkerställas så snart projekten kommit så långt som till byggfas.

Störst utbildningsbehov av vindkraftstekniker under de närmaste åren är i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Gävleborg där det byggs som mest.

Du kan läsa årets undersökning genom att klicka här>>
 
Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube