Fortsatt stort behov av vindkrafttekniker

Förra året, 2014, genomförde Nätverket för vindbruk, noden för arbetskraftsförsörjning drift och underhåll, en undersökning kring hur många vindkraftstekniker det fanns anställda i Sverige.
Nu har man gjort en uppföljning i februari 2015 och den visade att i början av 2015 jobbade 572 personer med drift och underhåll kopplat till torn och turbin. 
En ökning med 140 personer jämfört med förra året. 
I undersökningen görs också en prognos för rekryteringsbehovet fram till år 2019 med utgångspunkt från Svensk Vindenergis prognosscenarion över den fortsatta vindkraftsutbyggnaden.

Rapporten kan du läsa här!

Vindkraftcentrum på Youtube