Fortsatt utbyggnad trots lågt elpris

Trots mycket låga priser på både el och elcertifikat fortsätter vindkraften att byggas ut. I år blir det ett nytt utbyggnadsrekord när uppemot 1000 MW installeras, motsvarande cirka 375 vindkraftverk.

Läs mer

 

Vindkraftcentrum på Youtube