Framåtanda och framtidstro i Lungsjöbygden


Framtidssatsningarna fortsätter i Lungsjöbygden i nordvästra hörnet av Sollefteå kommun och inflyttningen ökar. Nu i höst har antalet bofasta ökat med 18 personer varav åtta barn och fler familjer är på väg.

Under åren 2014 till 2016 byggde dåvarande SSVAB de stora vindkraftparkerna Ögonfägnaden och Björkhöjden i Lungsjöbygden i nordvästra hörnet av Sollefteå kommun utanför Ramsele. Några år dessförinnan byggdes Stamåsens vindkraftpark på Strömsundssidan av kommungränsen och de tre vindkraftparkerna var då Skandinaviens största landbaserade vindkraftpark med 146 turbiner i gränslandet mellan Sollefteå, Ragunda och Strömsunds kommuner.

Sedan 2017 är det Statkraft som ensamt äger och driftar de tre parkerna och nu är fler projekt med andra projektörer på gång i närområdet i nordvästra Sollefteå kommun. Björkvattnets vindkraftpark är snart färdig och i närheten har till exempel Jämtkraft och Persson Invest via JP Vind precis dragit igång Hocksjöprojektet med planerade 33 vindkraftverk.

När Björkhöjden och Ögonfägnaden byggdes var en av bieffekterna att det möjliggjordes för bredband via fiber till byarna i Lungsjöbygden och nu har snart alla byar (Lungsjön, Hocksjön, Rensjön, Myrdalen, Västvattnet och Terrsjö) tillgång till snabbt bredband, mobilnätet byggdes ut, länsvägen mellan Ramsele och Borgvattnet rustades upp och Lägergården i den gamla skolan i Lungsjön kunde utvecklas och rustas upp och användas som nav för boendet för vindkraftarbetarna.
Vindkraften har väckt och väcker alltjämt många känslor. En del är positiva medan andra är klart negativa.

Men oavsett vad man tycker om vindkraft kan det konstateras att mångmiljardinvesteringarna i vindkraftparker i Lungsjöbygden inneburit fler långvariga arbetstillfällen i bygden. Till exempel har Statkraft ett 20-tal lokalt anställda vindkrafttekniker som sköter det dagliga underhåller och driften av deras 146 vindkraftverk i området och Brorssons åkeri i Ramsele har gjort nyanställningar för uppdraget att sköra vägunderhållet av vägarna till och runt vindkraftverken.

Och det kommer mera. Nu i veckan har General Electric utlyst fyra tjänster som vindkrafttekniker till deras nya vindkraftpark Björkvattnet på gränsen mellan Ramsele och Borgvattnet som ska arbeta med drift och underhåll där när den nybyggda parken tas i drift senare i år.

–    Det händer verkligen mycket. Nu håller vi bland annat på att se över hur vi kan utveckla Lägergården i gamla skolan i Lungsjön så att den kan utnyttjas ännu mer för boende, säger Veronica Björklund, ordförande i Lungsjöns Fritidsförening.

Extra mycket gläds hon över den positiva befolkningsutvecklingen i Lungsjöbygden.

–    Senast året är det flera familjer som flyttat in i gårdar i bland annat Lungsjön, Västvattnet och Terrsjö. Det är sammanlagt 18 personer varav åtta barn i skolålder så nu rullar skolskjutsarna i byarna igen!

Text & foto: Erik Löfgren

Vindkraftcentrum på Youtube