Full fart i Åskälen och Munkflohögens vindkraftparker med många lokala företag inblandade

Bygget av vindparkerna Munkflohögen och Åskälen, på gränsen mellan Östersunds och Strömsunds kommuner, pågår för fullt. Under närmaste åren skall drygt hundra turbiner uppföras. Cirka 60-70 personer arbetar i parkerna för närvarande. De flesta som anlitats i det stora projektet är lokala entreprenörer.

- Vi har en målsättning att anlita lokala företag, berättar Vasa Vinds platsansvarige Rolf Rubensson. Det är maskinentreprenörer som är bosatta i närområdet och bland annat har en lokalkännedom som vi annars inte hade haft. De har under många år verkat i den här typen av terräng och under de speciella förhållanden som råder lokalt. Dessutom är de mycket professionella och utför oerhört bra arbeten.

Första vindkraftverken kommer att resas i september och man räknar med att hinna montera 23 stycken i parken Munkflohögen innan vintern. Ett vägnät på 10 mil är redan färdigbyggt i parkerna, redo för de tunga transporter som behövs för att frakta vindkraftverk och lyftkranar på plats.

Gjutning och annat förarbete pågår för fullt. Betongtillverkningen sker i parkområdet, i den anläggning som uppförts av Swerock. Det är högt tempo och 4-5 fundament gjuts per vecka. 27 fundament är redan klara, vilket motsvarar 25 % av alla fundament som skall utföras i området. Det pågår även elarbeten i de blivande parkerna, där företagen ABEKA och ALL NRG svarar för kabelgrävningen. Överföringsledningen till Midskog, en sträcka på drygt 4 mil, kommer att utföras av Jämtkraft. Arbetet med att resa stolpar påbörjas i augusti.

Ett annat viktigt pågående arbete är byggnationen av parkernas servicebyggnad. Abrahamsson Bygg från Hammerdal svarar för uppförandet. De har fyra man och två lärlingar på plats vilka avslutar gjutningen av bottenplattan den här veckan. Andra lokala företag som medverkar i entreprenaden är bland andra TerraMover, Attacus Trähus, Strömbergs Rör och Högboms EL.

- Gjutningen av bottenplattan är srax klar. Nästa vecka börjar vi resa väggarna till det som ska bli servicebyggnaden, säger Åke Abrahamsson

Vindkraftcentrum på Youtube