Gamla vindkraftblad kan bli vätgas

Det svenskägda företaget Plagazi har utvecklat en världsunik teknologi som omvandlar avfall till grön vätgas. Teknologin som Plagazi tagit fram gör det möjligt att producera vätgas till en fjärdedel av kostnaden jämfört med andra hållbara produktionsmetoder. 

Den patenterade teknologin Plagazi utvecklat kan ta hand om svårhanterat avfall som vindkraftblad och utvinna grön vätgas. Företaget är nu medlemmar i Svensk Vindenergi. 

– Vi är mycket glada att få ta del av Plagazis kunnande och kompetens. Deras patenterade teknologi omvandlar vingen till vätgas, helt fritt från utsläpp, och kan därmed erbjuda ett spännande alternativ på vägen mot 100% återvinningsbara vindkraftverk, säger Daniel Badman i ett pressmeddelande, VD för Svensk Vindenergi.

Företaget bildades 2007 och fokuserar på att utveckla teknologi, patent och processer för att göra grön vätgas av avfall. Deras teknologi går ut på att utsätta avfallet för väldigt höga temperaturer så att det helt förgasas. Det genererar inga koldioxidutsläpp eller utsläpp av miljöfarliga restprodukter, då systemet är helt slutet. 

– Plagazi ser medlemskapet i Svensk Vindenergi som mycket viktigt då återvinning av vindturbinsblad är avgörande för hållbarheten av vindenergi. Vår patenterade process kan ta hand om svårhanterat avfall så som vindturbinsblad och utvinna grön vätgas, vilket Plagazi vill förmedla till marknad och beslutsfattare. Vi ser medlemskapet som rätt steg på vägen för att påskynda processen att göra vindkraftverk återvinningsbara via vår unika process, säger Torsten Granberg i ett pressmeddelande, VD Plagazi AB. 

Med Plagazis teknologi går det att sänka produktionskostnaden för grön vätgas mycket, detta på grund av att ca 70 procent av den energi som används för att framställa den gröna vätgasen kommer från avfallet. 

Linnéa Karlsson

Vindkraftcentrum på Youtube