Gemensam nordisk strategi för bladåtervinning

För att nedtagning av vindkraftverk och återvinning av avfall från vindkraftsindustrin sker på ett hållbart sätt krävs en gemensam nordisk strategi, anser Nordiska rådet som nyligen höll sitt möte i Köpenhamn.

– Vindkraftverk är bra för klimatet och skapar arbetstillfällen, men vi har också ett ansvar för att avfallsprodukter som glasfiber från vindkraftverken blir återvunnit ordentligt att när vindkraftverken ska kasseras. De ska inte grävs ner, dumpas i havet eller lämnas på soptippar, säger Anders Kronborg från Socialdemokraterna Danmark.

Problemet med avfall från vindkraftsindustrins kommer att växa i Norden, i takt med att vi ställer om till förnybar energiproduktion. Till 2030 förväntas 3400 av 4200 vindkraftverk i Danmark tas ur bruk. Även Norge ser utmaningar med nya växande avfallsströmmar och önskar tillsammans med Sverige och Finland en gemensam strategi för hur dessa bäst ska hanteras.

– Den region i världen som går allra först i den gröna omställningen – ska självklart också gå först i återanvändningen av vindkraftverk. Det är vi skyldiga våra barn och barnbarn. Vindkraftverk ska vara gröna från start till slut, säger Anders Kronborg.

//TL

Vindkraftcentrum på Youtube