Gemensam vindkraftfond ska bidra till utveckling i byar

 

Strömsunds kommun ska förvalta en ny vindkraftfond dit Åskälen Vindkraft AB årligen ska avsätta medel. Pengar ur fonden ska gå tillbaka till föreningar och företag i byarna runt vindkraftparken. Idag har kommunstyrelsen tagit beslut om överenskommelsen.

– Vi vill vara en del av bygden i decennier framåt och vill bidra till att folk kan bo och verka här. Därför är det oerhört viktigt för oss med ett starkt och livskraftigt lokalsamhälle, säger Mattias Sjöberg, vd för Vasa Vind som utvecklar, bygger och förvaltar vindkraftparken.

Kommunstyrelsen beslutade idag att kommunen ska starta en vindkraftfond i överenskommelse med Åskälen Vindkraft AB, som står bakom vindkraftparken i Åskälen. Bolaget ska varje år avsätta medel till fonden, och syftet är att pengarna ska gå tillbaka till bygden genom bidrag till föreningar och företag i närområdet.

– Under tio års tid har vindkraften gett jobb, affärer och skatteintäkter till kommunen. Under driftsperioden på 25 år kommer det in cirka 70 miljoner i form av skatteintäkter. Om det sedan utöver detta bidrar till slantar i form av bygdepengar till byar, till människor och deras verksamheter där det byggs, är det självklart utmärkt, säger avgående kommunalrådet Göran Bergström, (S), med särskilt ansvar för näringsliv och utveckling.

Tidiga med satsningar inom vindkraft
Strömsund var tidigt ute vad gäller vindkraft. En effekt av det är den yrkeshögskoleutbildning till vindkrafttekniker som bedrivs vid Hjalmar Strömerskolan.­

– Vindkraft ska självklart inte byggas överallt och det är det ingen som vill. Det handlar om få ställen och det ska vara på platser där det blåser och inte förstör för mycket för folk och natur, säger Göran Bergström.

Fördelningen sker av lokal intresseförening
Det är Vasa Vind som utvecklar, bygger och förvaltar vindkraftparken i Åskälen. Vd:n Mattias Sjöberg ser stort värde i den nya vindkraftfonden.

– Vi har sedan länge ett mycket positivt samarbete med kommunen, och är glada att de nu vill administrera denna fond. Viktigt för oss har också varit att vare sig kommunen eller vi sedan beslutar exakt hur medlen ska fördelas, utan att detta bäst görs av den lokala intresseförening som nu skapas, säger han.

Fakta: Vasa Vind och Åskälens vindkraftpark
Åskälens vindkraftpark består av 80 vindkraftverk på totalt 288 MW och en årlig produktion som motsvarar elförbrukningen hos 180.000 hushåll. Vindparken ägs av den holländska pensionsfonden APG och sträcker sig mellan Hammerdal i Strömsunds kommun och Österåsen i Östersunds kommun. Parken har ett kontinuerligt behov av cirka 13 långsiktiga, lokala heltidsarbeten.

Fotot: Göran Bergström kommunalråd Strömsunds kommun

 

Vindkraftcentrum på Youtube