Goda råd till energikommissionen

Tomas Kåberger, professor vid Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
Bilden tagen vid invigningen av Sjisjka vindpark. Foto: Torbjörn Laxvik

Nästa år ska en blocköverskridande energikommission påbörja arbetet med långsiktiga frågor kring elproduktion.
Idéer kring vad kommissionen borde arbeta med, togs upp vid ett panelsamtal i Stockholm i början av november.

Energiminister Ibrahim Baylan är i färd med att planera för kommissionen.

Vilka som ska sitta med i den är ännu inte bestämt. Ibrahim Baylan har sagt att han gärna vill ”lyssna in från branschen, industrin och miljöorganisationer” innan kommissionen tar form.

Vid ett panelsamtal på tankesmedjan Fores i Stockholm i början av november, diskuterade tre personer vad som är viktigt för en energikommission att arbeta med. Förra energiministern Anna-Karin Hatt, ( C) betonade att energi och klimat hör samman, kommissionen bör med andra ord vara en energi- och klimatkommission. Tidigare riksdagsledamoten Carl B Hamilton från Folkpartiet menade att debatten har alltför mycket fokus på energislag i stället för energisystemfrågor.

Tomas Kåberger, professor vid Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten, var den som tog upp industrifrågor:

-Vi har aldrig varit duktiga på att utveckla teknologiföretag i Sverige. Vi har använt skattepengar till teknikutveckling. Men företag som har fått stöd för forskning och utveckling har inte fått fäste och ägande här. De har hamnat i Kina och USA. Att se hur industrin har utvecklas är en politiskt intressant fråga.

Enligt Tomas Kåberger håller Europa på att tappa sin dominerande roll på marknaden. I stället för att skydda den europeiska marknaden genom tullar på kinesiska solceller, bör man hjälpa Europas industri. Annars kan Kina och USA få dominerande kontroll på marknaden för bland annat kraftelektronik. ”Energy technology security of supply” har blivit viktigt att slå vakt om.

 

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube