Greenbytes Energy Solution tar mark

Det svenska företaget Greenbytes Energy Cloud har framgångar med sitt dataanalysprogram.  Förvaltningsbolaget Svevind Solutions väljer att använda deras mjukvara som underlättar övervakningen av vindkraftparkerna.

Dotterbolaget till Svevind, som har stora vindkraftsprojekt inte minst i Markbygden Piteå att övervaka fokusera på integrerade förvaltningstjänster. För att göra det på bästa sätt krävs ett utvecklat övervakningssystem anpassat för stora parker.

Valet har fallit på mjukvaran Greenbytes Energy Cloud som samlar all data under ett och samma tak. I programvaruplattformen ryms uppgifter från SCADA-data till strömprognoser.  Systemet ska tidigt upptäcka både befintliga och förestående avvikelser. Programvaran är utformad för att hjälpa teknikerna att analysera underprestanda, identifiera problem och avslöja möjligheter för optimering och kostnadsbesparingar.

Plattformen är utformad för att utvecklas över tid för att bättre kunna anpassas till de senaste tekniska framstegen vilket möjliggör att nya avancerade verktyg kan utvecklas – särskilt inom området för optimering av kallt klimat.

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube