Grön vätgasproduktion måste kosta mindre

Under 2022 ska Permascand i Ljungaverk öppna ett fullskaligt teknologi- och innovationscenter. Syftet är forskning och utveckling av material och teknik för att möjliggöra storskalig och kostnadseffektiv produktion av grön vätgas.
– Produktionskostnaderna måste minska, säger vd Peter Lundström.

Efterfrågan på grön vätgas växer globalt. Den drivs av elektrifieringen och efterfrågan på förnybar energi. Grön vätgas kommer att spela en betydande roll i framtidens energisystem, som bränsle till fordon, råvara i industrin och balansering av elnätet. Men tekniken behöver utvecklas och effektiviseras.

Från 4 till 1,5 dollar
– Med dagens metoder och material kostar det ungefär 4 dollar att producera ett kilo vätgas. Om vätgas ska bli en konkurrenskraftig energibärare som möjliggör energiomställningen, måste produktionskostnaderna minska till omkring 1,5 dollar per kilo vätgas, säger Permascands vd Peter Lundström.

För att nå lägre kostnader behöver användning av material och råvaror bli effektivare. Begränsad tillgång på exempelvis ädelmetaller har lett till kraftiga prisstegringar, därför behöver användningen av dessa material minska och nya alternativa material forskas fram.

Ljungaverk intressant
Enligt Peter Lundström är Permascands investering på 300 miljoner i ett teknologi- och innovationscenter ett viktigt led i den utvecklingen. Var teknologicentret för grön vätgas kommer att placeras slutgiltigt är ännu inte bestämt. Företagets har idag sin produktion och forskning och utveckling i Ljungaverk.

– Sverige har möjlighet att ta en unik position inom vätgasutvecklingen internationellt med stora planerade investeringar inom både grönt stål och tunga transporter. En placering av vårt innovationscenter i Sverige är mycket intressant, säger Permascands vd Peter Lundström.

Stora vätgasanläggningar
Permascand har som vision att 2030 vara den ledande oberoende globala leverantören av komponenter till elektrolyser som bygger på katalytiska beläggningar, elektroder och elektrokemiska celler till stora och medelstora anläggningar av grön vätgasproduktion.

– Med lång erfarenhet av elektrokemiska lösningar till världsledande aktörer på vätgasmarknaden, sjösätter vi nu en av de största innovationssatsningarna i bolagets historia. Vi bygger vidare på vår expertis och tar på oss ledartröjan för att möjliggöra en kostnadseffektiv produktion av grön vätgas i stor skala, säger Peter Lundström.

Linnéa Karlsson

Foto: Permascand

Vindkraftcentrum på Youtube