Grönt ljus till bygget av vindkraftparken Hornmyran utanför Lycksele.

Enlig SVT Västerbotten har Mark- och miljödomstolen i Umeå gett grönt ljus till bygget av vindkraftparken Hornmyran utanför Lycksele.

Det är företaget Nordisk vindkraft som har planer på att bygga vindkraftparken Hornmyran med nio vindkraftverk, utanför Lycksele. I sin dom konstaterar Mark- och miljödomstolen att beslutet om vindkraftparken tagits i enlighet med reglerna och avvisar kraven på att tillståndet för projektet ska dras tillbaka.

Om vindkraftparken byggs och utfallet blir som i tidigare byggda parker i Norrlands inland innebär det 45 regionala årsanställningar under byggperioden. Därefter kan det bli 3 fasta årsanställningar varje år i 25 år under parkens livstid.

Vindkraftcentrum på Youtube