GWO-utbildning i Jämtland

Vill ni eller gör ert företag arbeten i eller på en vindkraftspark och ser möjligheter till höjdarbeten, måste personalen genomgå och certifieras genom den internationella standarden Global Wind Organisation (standard)

Nu kan Rope Access erbjuda denna utbildning i Jämtland.

Läs mer om utbildningen

 

Vindkraftcentrum på Youtube