Hållbart flygbränsle ska tillverkas i Långsele

 Det världsunika industriprojektet går under namnet SkyFuelH2 och bygger på tillgång till grön vätgas och biomassa.

-Fantastiskt att den lokala vatten- och vindkraftselen kan användas för att skapa arbetstillfällen och lokal nytta, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå.

Det är det tyska Energiföretaget Uniper och det Sydafrikanska kemibolaget Sasol som står för den största industriinvesteringen någonsin i Sollefteå kommun.

– Här i Hamre vid älven i Långsele har vi marken, kraften, vatten och närheten till skogsbruket. Platsen är perfekt, säger Johan Andersson och får medhåll av de internationella bolagen.

Uniper finns sedan länge i trakten, företaget äger och har ägt vattenkraftverk i Sollefteå kommun. Sasol är världsledande på en teknik som kallas Fischer-Tropsch och det flytande hållbara flygbränslet tillverkas genom att kombinera kol från biomassa med vätgas.

När planerna på satsningen offentliggjordes på plats i Hamre var Unipers svenska vd Johan Svenningsson där liksom Sasols vd Fleetwood Grobler. Nämnde Johan Andersson och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Åsa Sjöden var med. Alla ivrigt påhejade av näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson:

– Det här är en del av den gröna revolutionen och det är i norr som jobben skapas. Jag utmanar folk genom rekommendationen att köpa långkalsonger och flytta norrut.

Och jobb ska det bli. I själva fabriken räknar man med 100 fasta anställningar. Med kringjobb hoppas kommunen på sammanlagt 300 anställningar. Men när kommunen blickar framåt ser man satsningen som startskott för att locka fler investeringar till området, ambitionen är att industrierna på Hamre-området till 2035 ska sysselsätta runt 700 personer.

Projektledare för Hamre-området är Hans Pahlin, annars verksam vid det kommunala bolaget Energidalen.

– Vi räknar med att fler företag vill etablera sig här och ska detaljplanera området norr om fabriks-siten. Bland annat uppstår ju restflöden i form av syre och värme. Det kan handla om fjärrvärme och matproduktion, säger han. Men även mer elintensiv industri.

Eon står för anslutningen av de 200 MW som själva bränslefabriken kräver. Det ska räcka till att producera tio procent av Sveriges behov av flygbränsle. Samtidigt förbereder Eon för ett uttag av ytterligare kraft i Hamre.

En avsiktsförklaring har träffats mellan Uniper och kommunen. Men företaget vill vänta ytterligare i processen innan man berättar om hur stor investeringen blir i kronor.

Mikael Näsström är tillväxtchef i Sollefteå kommun och understryker att det handlat om ett långvarigt arbete för att få till en etablering.

– Det var 2014 som beslut togs för att vi skulle försöka få hit elintensiv industri. Men det var redan 2008 som vi började begripa möjligheten till detta, i första hand handlade det då om serverhallar.

I Hamre fanns det kommunal mark och möjligheter till stort eluttag. När detaljplanen var klar fanns det något att erbjuda bolagen.

– Det känns fantastiskt bra idag, säger Mikael Näsström.

Bild 1: Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson var på plats i Hamre  fabriksplanerna offentliggjordes.

Bild 2: Projektledaren Hans Pahlin berättar för den tillresta allmänheten om planerna på en flygbränslefabrik i Hamre, Långsele i Sollefteå kommun. 

Foto: Torbjörn Laxvik

Bild 3 Skiss över produktionsprocessen i den världsunika fabriken. 100 000 ton flytande hållbart flygbränsle ska framställas om året. Det motsvarar tio procent av det flygbränsle som används i Sverige. Bild: Uniper

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube